Redis (Remote Dictionary Server); açık kaynak kodlu, anahtar-değer ilişkisi içerisinde çalışan, bellek (ram) kullanan bir veri yapısı sunucusudur.

RAM kullandığı için oldukça hızlıdır. Ancak bu bilgisayar kapandığı anda bütün bilgilerin silineceği anlamına da geliyor.

Yani hızın ön planda tutulduğu, uzun süreli veri tutmayan sistemler için redis bulunmaz bir nimettir ki şu anda da en çok kullanılan anahtar-değer veri tabanıdır.

Python-Redis Kurulumu

PIP yada easy_install ile rahatça kurulum yapabilirsiniz.

~$ pip install redis

Artık “import redis” diyerek kütüphaneyi kullanamaya başlayabiliriz.

Redis İle Çalışmak

Öncelikle sunucu ile bağlantı sağlamamız gerekiyor.

>>> import redis
>>> connect = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)

Bu şekilde bağlantı sağlanabilir. Artık bütün işlemlerimizi connect nesnesi ile yürütebiliriz. Temelde 2 fonksiyon ile işlemlerimizi yürütebiliriz: tanımlama yapmak için set, tanımlı değeri çekmek için get fonksiyonları.

>>> connect.set("guray", "kullanici")
>>> connect.get("guray")
'kullanici'

Görüldüğü gibi, Python’da ki sözlükler ile aynı mantık. Eğer bir veri silinmek isteniyorsa delete fonksiyonu kullanılır.

>>> connect.set("emre", "yazar")
>>> connect.get("emre")
'yazar'
>>> connect.delete("emre")
>>> connect.get("emre")
None

Eğer atanan değerin geçici olarak, belirli bir süre hafızada kalmasını istiyorsanız expire fonksiyonu kullanılır.

>>> connect.set("bugra", "adam")
>>> connect.expire("bugra", 5)

Böylece belirtilen sürenin sonunda anahtar silinmiş olacaktır.

Eğer, integer (tam sayı) olarak kaydedilen değeri 1 azaltmak yada 1 arttırmak isterseniz decr ve incr fonksiyonları kullanılır

connect.set("adet", 1)
connect.incr("adet") # Değeri 1 Arttırdık.
connect.decr("adet") # Değeri 1 Azalttık.

Şimdilik bu kadar, yazının ikinci versiyonuna biraz daha ileri konulara değineceğiz.