Zabbix monitoring’e giriş yapmadan önce diğer açık kaynak izleme(monitoring) araçlarını da tanıyalım.

  • Nagios: Sistem ve ağ denetleme uygulamasıdır. Belirtilen makine üzerinde çalışan servislerin durumunu kontrol eder ve uygulamalarda bir problem olduğunda, belirtilen yöntemle kullanıcıya bildirir. Aynı segmentte ya da değil, NAGIOS ile belirtilen makine ya da servisler kontrol edilebilir.
  • Incinga: Ağa bağlı sunucuların ve hizmetlerin sağlığını denetlemek için kullanılan, esnek ve güçlü bir açık kaynak izleme sistemidir. İşlem yükünü ve çalışma süresini, bir depolama aygıtındaki boş disk alanı, bir önbellekleme hizmetinde bellek tüketimi v.b. kaynakları izlemek için kullanılabilir.
  • Libre NMS: SNMP’ye dayanır; Bu, izlenecek cihazların üzerinde SNMP ajanlarının kurulu/etkin olması gerektiği anlamına gelir. Bu, LibreNMS’i router(Cisco ve diğer markalar), switch ve firewall gibi cihazlar için oldukça uygun kılar.
  • Pandora FMS: Switch’lerin, router’ların, modemin ve diğer ağ geçidi ve ağ cihazlarının bant genişliği kullanımı/izlenmesi dahil, ağ altyapınızın birçok yönünü izleme ve yönetme yeteneğine sahiptir.

Zabbix uygulama, sistem, sistem kaynaklarının ağ (SMTP,POP3,HTTP vb) ve altyapıların izlenmesini ve uyarıların üretilmesi için bir sunucu servisidir. Açık kaynaklıdır ve kullanılması herhangi bir sınırlama olmadan ücretsizdir. GNU GPL 2. sürüm kurallarına göre, yayınlanan Zabbix bir özgür yazılımdır.

Zabbix agent, operasyonel olarak bilgileri yerel(local) olarak toplar ve daha ileri işlemler için, verileri Zabbix sunucusuna rapor eder. Arıza durumunda Zabbix sunucusu, arızayı bildiren belirli bir makinenin yöneticilerini aktif olarak uyarabilir. Zabbix agent, istatiksel bilgilerin toplanması için kullanılan yerel sistem çağrıları sayesinde son derece etkilidir.

Zabbix Kurulumu

Kurulum öncesi yapılması gereken ilk adım, her zaman makineyi update etmek olmalı.

$ sudo apt-get update

Zabbix kullanabilmeniz için, yapılandıracağınız sunucuda LAMP ortamı bulunmalıdır. Bunun için Apache, MySQL ve PHP paketlerini kurmalısınız.

$ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php
$ sudo apt-get install mysql-server
$ sudo apt-get install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql

Paket kurulumu tamamlandıktan sonra ise PHP dosyasını saat diliminize göre konfigüre etmelisiniz.

$ sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
[Date]
; http://php.net/date.timezone 
date.timezone = 'Europe/Istanbul'

Zabbix kurulumuna geçmeden önce Ubuntu 18.04 için uygun olan repo’ları sisteme ekleyiniz.

$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb

Sisteme repoları ekledikten sonra, Zabbix sunucusunu kurmak için önce sunucuyu update edip kurulumu gerçekleştiriyoruz.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Zabbix sunucusu için bir veritabanı oluşturup MySQL sunucunuza giriş yapmak, MySQL ve Zabbix sunucusu için kullanıcı oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen sorguları kullanabilirsiniz:

mysql -u root -p 
mysql> CREATE DATABASE zabbix;
mysql> GRANT ALL on zabbix.* to [email protected] IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

@localhost: Veritabanı erişimi sadece yerelden(local) yapılabilir.

Zabbix veritabanı şemasını, oluşturulan veritabanına yükleyin.

Aşağıdaki komutu, kendi oluşturduğunuz veritabanı ismine göre kullanın.

$ cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
$ zcat create.sql.gz | mysql -u root -p zabbix

Zabbix sunucusuna ait konfigürasyon dosyasını kullandığınız metin editöründe düzenleyin ve aşağıdaki veritabanı yapılandırmalarını güncelleyin.

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
 DBHost=localhost
 DBName=zabbix
 DBUser=zabbix
 DBPassword=password

Zabbix, /etc/zabbix/apache.conf adında kendi apache konfigürasyon dosyasını oluşturur. Güncelleme için, Zabbix ve Apache servislerini yeniden başlatmalıyız.

$ sudo systemctl restart apache2
$ sudo systemctl restart zabbix

Gerekli adımları tamamladıysanız, servisin çalışma durumunu kontrol etmek için web tarayıcınızda Zabbix’i aşağıdaki gibi açıyorsunuz:

http://zabbix_sunucusunun_ip_adresi/zabbix/

Zabbix kurulum ekranı gelmişse Zabbix kurulumu başarıyla tamamlanmış demektir.

</figure>

Görsellere göre adımları takip ediniz.

</figure>

Veritabanı ismini doğru girdiğinizden mutlaka emin olun.

</figure>

Kurulum tamamlandıktan sonra, karışınıza gelen giriş ekranında varsayılan kullanıcı bilgilerini kullanarak giriş yapınız.

Username: admin

Parola : zabbix

</figure>

Zabbix Agent Kurulumu

$ sudo apt-get update

Zabbix agent için gerekli olan repo’ları yükleyelim. (Ubuntu 18.04)

$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb

Repo’ları yükledikten sonra makineyi update edip kurulumu yapalım.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install zabbix-agent

Zabbix agent yüklendikten sonra Zabbix agent konfigürasyon dosyasını düzenlemeniz ve sunucu IP’sini güncellemeniz gerekir.

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=127.0.0.1

Düzenlemeyi tamamladıktan sonra agent servisini yeniden başlatıyoruz.

$ sudo systemctl restart zabbix-agent
$ sudo systemctl enable zabbix-agent

Servisin çalışma durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu giriyoruz:

$ systemctl status zabbix-agent

Host Ekleme ve Monitörleme

Zabbix web’e yeniden giriş yapıyoruz.

Configuration > Host > Create Host

</figure>

Karşılaştığınız ekranda;

– Hostname: Monitörleme yapılan sunucunun ismi.

– Group: Host’unuz için istenen grubu ekleyin. Örneğin, Linux sunucusu ekleyebilirsiniz.

– Agent interface: Ana bilgisayarda çalışan Zabbix-agent bilgileri.

IP adresine monitörleme yapacağınız sunucunun IP adresini giriniz.

</figure>

Templates sekmesine giriniz.

Template eklerken dikkatli olmanız gerekir, çünkü ana bilgisayar için tüm kontrolleri etkinleştirir. Zabbix’teki template’leri sunucunuza monitörlemenize olanak sağlar.

Kullanmak istediğiniz template’leri seçin. Template’leri sisteme bağlamak için ise aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Add > Update

</figure>

Host’u ekledikten sonra Zabbix, uzak host’tan grafikte gösterebilmek için bazı verileri toplayacağından birkaç dakika beklemeniz gerekir.

</figure>

Adımları tamamladıktan sonra Hosts sekmesinden kontrol edebilirsiniz. Birkaç dakika bekledikten sonra ZBX butonu yeşil yanıyorsa işlem başarıyla tamamlanmıştır.

Yanmıyor ise, kurulumda hata yapılmış demektir.